Ryglidelser

Langt de fleste rygproblemer relaterer sig til rygsmerter, som 45% af befolkningen oplever. Disse smerter er svære at lokalisere og forklare og derfor også svære at behandle.

Der eksisterer et antal ryglidelser, som lader sig diagnosticere, som f.eks. diskusprolaps, stenose, spondylolistese og arcolyse.

Diskusprolaps viser sig oftest som stærke smerter strålende ud i det ene ben og/eller føleudfald. Problemet stammer dog fra lænderyggen, hvor den ”bløde” kerne i en diskus buler ud og trykker på en spinalnerve. Trykket udløser nervesignaler, som fortæller hjernen, at det gør ondt i benet, såkaldt refereret smerte. Prolapsen kan skyldes tungt løftearbejde men kan også optræde uden at personen har arbejdet med tunge løft.

Hvert år opereres 5-6000 danskere for diskusproplaps i lænden. Indikationer for operation er gradvis tiltagende tab af muskelkraft i det ene ben eller problemer med at kontrollere vandladning og afføring.

Sjældnere forekommer diskusprolaps i halsdelen af ryggen, hvor man oftest vil opleve smerter i armene.

Det er dog kun ca. 10% af patienterne med diskusprolaps, som opereres, da de fleste behandles konservativt , dvs med fysioterapi, aflastning og smertestillende behandling.

Se endvidere https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/diagnoser/diskusprolaps/

Lumbal stenose er en forsnævring af rygmarvskanalen, som skyldes forstørring af facetled og/eller udvoksning af såkaldte osteofytter. Herved trykkes rygmarven (her cauda equina), hvilket vil sende smertesignaler til hjernen. Se endvidere http://rygsygdom.dk/index.php/Lumbal_spinalstenose

Spondylolistese er fremadglidning af en hvirvel i forhold til den underliggende. Herved kan spinalnerver og/eller rygmarven (cauda equina) påvirkes ved mekanisk deformation, hvilket er smertefuldt. Lidelsen kan evt behandles operativt. Den optræder hos 3-7% af befolkningen. Se https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/ortopaedi/spondylolyse-spondylolistese/

Arcolyse er et egentlig brud på arcus vertebrae (hvirvelbuen). Lidelsen er ofte kombineret med spondylolistese. Se endvidere http://rygsygdom.dk/index.php/Arcolyse

Lumbago, hekseskud og hold i ryggen dækker som regel over en tilstand, hvor en del af rygmuskulaturen er låst (kontraheret) og smerter voldsomt ved enhver form for bevægelse af muskulaturen. Problemet er som regel lokaliseret til nakke eller lænderegionen. Årsager til tilstanden er ukendte, deraf navnet hekseskud, som har eksisteret i folkemunde igennem mange år. Tilstanden forsvinder af sig selv efter nogle dage eller 1-2 uger, men kan hjælpes på vej med fysioterapi og/eller kiropraktisk behandling. Se http://min.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/214

 

Samfundsudgifter ved rygsmerter

Hver 6. dansker lider af en eller anden form for rygsygdom og op imod hver 3. har rygsmerter- eller ubehag. Dertil kommer, at ca. 13 % af alle langtidssygemeldinger skyldes rygsygdom- eller smerter. Problemer med rygsygdom- og smerter er en stigende tendens. I 2005 havde ca. 30 % af danskerne haft rygsmerter inden for de sidste 14 dage imod 22 % i 1987. Det er klart, at dette også belaster de offentlige finanser. I 2011 blev det vurderet, at rygsygdomme- og smerter samlet set koster statskassen op imod 13 mia. om året, herunder 5,6 mia. alene i direkte behandlingsudgifter, dvs. hospitalsindlæggelser, besøg hos praktiserende læge, fysioterapeut, kiropraktor etc.

Der har tidligere været foreslået en række risikofaktorer for udvikling af rygsmerter bl.a. stillesiddende arbejde, manglende fysisk aktivitet og tunge løft. Med den måde vores samfund er indrettet i dag, er der dermed ikke umiddelbart udsigt til, at tendensen med stigninger i hyppigheden af rygsmerter skal aftage.