Dynamiske modeller

Asymmetriske og dynamiske løft kan analyseres med avancerede computer modeller, som drives af bevægelsesdata. I de viste eksempler på Rygsiden, har vi anbragt små markører på udvalgte anatomiske steder på en person, som løfter. Bevægelserne er så blevet optaget på video med 80 billeder per sekund, og markørerne er blevet opmålt i tre dimensioner billede for billede. Samtidig er der blevet registreret gulvreaktionskræfter under personens fødder og/eller knæ. Alle disse data overførtes til software systemet AnyBody  (se http://www.anybodytech.com), som så kan beregne de muskelkræfter, som skaber bevægelserne.

Klik knapperne herunder for at se belastninger i forhold til forskellige løftepositioner. Bemærk, at det kan tage nogle sekunder, før en ny animation træder frem, da filerne er meget store


Foroverbøjet
knæliggende
Stående


Kompression (N): 4692, Shear (N): 237