Rygbelastning

I USA har National Institute of Occupational Health gennem mange år opereret med en grænseværdi på 6400 newton (discus kompression) ved løft på arbejdspladser uanset alder og køn.

I Danmark har Arbejdstilsynet udarbejdet grænser for vægten af byrder sammenholdt med rækkeafstande og forværrende forhold under løftet. Dog er det politisk besluttet, at der hverken tages højde for køn eller alder.

http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer.aspx

 

Grænseværdierne på ovenstående figur kan på baggrund af rækkeafstand og maks. byrde omregnes til ca. 3000 – 3.500 newton.

 

Hvirvellegemers kompressions tolerance

Der blev fra 1970-2000 gennemført en række forsøg der undersøgte kompressions tolerancen i menneskelige hvirvellegemer. Disse undersøgelser blev generelt udført på knogler, som var taget fra nyligt afdøde. Hvirvellegemerne blev fastspændt i en maskine, som samtidig kan komprimere materialer med stor kraft, og måle kraften der bliver komprimeret med. Hvirvellegemerne blev derefter komprimeret indtil de gav efter. Den kraft hvorunder de gav efter blev registreret.

Det viser sig, at et gennemsnitligt hvirvellegemes kompressions tolerance er omkring 6180 N. Der er dog meget stor spredning i hvor meget kraft et hvirvellegeme kan tåle. I de ovenfor nævnte studier blev der fundet kompressions tolerancer lige fra 800 N til ca. 12000 N. Denne store spredning er især afhængig af hvor meget knoglemasse knoglerne indeholder – det såkaldte knoglemineral indhold. Kompressions tolerancen aftager således med faldende knoglemineral indhold. Knoglemineral indholdet falder med alderen og er lavere hos kvinder en mænd. Derfor vil ældre have mindre kompressions tolerance en yngre, og kvinder have lave kompression tolerance en mænd.